Profesisti

V prípade ak projekt už máte vypracovaný, no potrebujete  dopracovať jednotlivé projekty profesií, prípojok, prípadne osadenia objektu. Kontaktujte nás.

 

Ponúkame nasledovné profesie:

Projekt osadenia stavby

Projekt vodovodnej prípojky 

Projekt kanalizačnej prípojky 

Projekt elektrickej prípojky 

Projekt plynovej prípojky

Projekt zdravotechniky

Projekt elektroinštalácie a bleskozvodu 

Projekt domového plynovodu 

Projekt vykurovania

Projekt požiarnej ochrany 

Energetické hodnotenie budovy 

Projekt statiky

Projekt studne

Projekt žumpy 

Svetlotechnické posudky 

Cesty a vodné stavby

Svetlotechnické posudky                   

Projekt vjazdu na pozemok s priepustom 

Projekt vjazdu na pozemok bez priepustu 

Rozpočty stavieb 

 

 

Ak chcete vedieť čo predstavujú jednotlivé profesie kliknite sem