Inžinierská činnosť

Radi Vám taktiež sprostredkujeme inžiniersku činnosť a pomôžeme Vám ňou k získaniu potrebných vyjadrení a povolení. Ušetríme Váš čas strávený zháňaním informácií po úradoch a následných vypĺňaním a rozposielaním žiadostí dotknutým orgánom. Inžierske služby predstavujú podanie jednotlivých žiadosti, získanie vyjadrení od dotknutých orgánov, zastupovanie na úradoch v mene klienta na základe splnomocnenia. Rozsah inžinierskej činnosti závisí od  jednotlivej fázy stavby. Iný rozsah je potrebný pre získanie územného povolenia, iný pre stavebné povolenie, či kolaudačné rozhodnutie. 

 

Prečo si u nás objednať inžinierske služby?

No hlavne z dôvodu ušetrenia času a pravdupovediac aj nervov. V prípade informovania sa na stavebnom úrad obdržíte zoznam potrebných stanovísk a vyjadrení, ktoré stavebný úrad požaduje doložiť k žiadosti spolu s projektom pre posúdenie. Môžete si to samozrrejme tiež obvolať a vyžiadať sami. Ak však radšej budete venovať čas oddychu, rodine a neradi sa púšťate do veci, v ktorých nie ste až tak doma. Kontaktujte nás.

 

Inžinierskou činnosťou Vám tiež vieme zabezpečiť vyjadrenie k jednotlivým prípojkám, zmluvy k pripojeniu na inžinierske siete, tiež odňatie pôdy z poľnohospodárskho pôdneho fondu, povolenie k zbúraniu stavby, povolenie vodnej stavby ku studni a iné. Cena inžinierskej činnosti sa odvíja od požadovaných dokumentov a rozsahu služieb.

 

Koľko stojí nžinierska činnosť? 

Príklad ceny inžinierskej činnosti pre rodinný dom pre stavebné konanie je od 400 eur, v prípade ak si ju objednáte k projektu zakúpenému u nás je cena 300 eur. Táto cena nezahŕňa jednotlivé poplatky správcom a poplatky potrebné k podaniu jednotlivých žiadostí. Aktuálne sprostredkovávame inžiniersku činnosť primárne v Košickom a Prešovskom kraji, v prípade ostatných častí Slovenska, nás prosím kontaktujte a prejdeme si možnosti spolupráce.